Yönetim

Başkan V. / DR. AHMET ABDULLAH ANTALYALI

DR. AHMET ABDULLAH ANTALYALI
1979 Elazığ doğumlu Dr. Ahmet Abdullah Antalyalı, ilköğretim ve liseyi Isparta’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 2001 yılında mezun oldu. 2004’te Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda, Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına başladı. 2007’de uzmanlık tezi “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Hayvan Refahı Uygulamaları” ile Avrupa Birliği Uzmanı oldu. Ankara Üniversites... [Devamını Oku]

Proje Hizmetleri Genel Koordinatörü / SELDA COŞKUN

SELDA COŞKUN
Dr. Selda Coşkun, Ankara Ayrancı Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi’nden 1998 yılında mezun olduktan sonra lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü’nde 2003 yılında, yüksek lisans eğitimini yine ODTÜ Biyoteknoloji Bölümü’nde 2007 yılında tamamladı. 2004’te Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına başladığı dönemin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda, 200... [Devamını Oku]

Finansman Genel Koordinatörü / CİHAN KARAHAN

CİHAN KARAHAN
1982 Ankara doğumlu Cihan KARAHAN, orta ve lise eğitimini Ankara Mamak Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2006 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yine aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Kentleşme ve Çevre Sorunları Biliminde Yüksek Lisans öğrenimine devam etmektedir. Öğrencilik yaşamı döneminde mali... [Devamını Oku]

Personel ve Destek Hizmetleri Genel Koordinatörü / AHMET POYRAZ

AHMET POYRAZ
İçerik Yok [Devamını Oku]

İç Denetim Koordinatörü / MESUT EKMEKÇİ

MESUT EKMEKÇİ
Ankara doğumlu olan Ekmekçi, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği’nde lisans eğitimini, Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği anabilim dalında ise yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına özel sektörde imalat ve kalite kontrol alanlarında mühendis olarak başlamış ve yöneticilik yapmıştır. Akabinde Mülga Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’n... [Devamını Oku]

I. Hukuk Müşaviri / BURAK YILDIZ

BURAK YILDIZ
Orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra 2008 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Avukatlık stajının bitimini müteakiben avukatlık ruhsatnamesini alarak Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. Serbest Avukatlıkta geçen sürede ülkemizin telekomünikasyon, enerji, bankacılık ve nakliyat sektörünün önde gelen firmalar... [Devamını Oku]

Tahakkuk Koordinatörü / ADEM DUMAN

ADEM DUMAN
1983 yılında Yozgat Sorgun’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Yozgat’ta tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını ise Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne devir) Kamu Yönetimi alanında yapmıştır. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü’nden mezun olmuştur. İş hayatına Nisan 2006’d... [Devamını Oku]

Proje İzleme ve Kontrol Koordinatörü / İLHAN DEMİRKAN

İLHAN DEMİRKAN
1982 yılında Kayseri’de doğmuştur. 2000 yılında orta ve lise öğrenimini Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi’nde tamamlamış, 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olup, doktora eğitiminin tez aşamasındadır. Çalışma hayatına 2004 yılında özel sektörde Üretim ve Kal... [Devamını Oku]

Proje Yönetimi Koordinatörü / DENİZ SAKLAVCI

DENİZ SAKLAVCI
1980 yılında Ankara’da doğdu. Orta ve Lise eğitimini Çankaya Atatürk Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-Maliye Bölümünde tamamladı. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kırıkkale Barut Fabrikasında memur olarak, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünde Muhasebe Denetmen Yardımcısı olarak çalıştıktan sonra 2010 yılında Tarım ve Kırsal Kal... [Devamını Oku]

Muhasebe Koordinatörü / İLHAN ÇALIŞKAN

İLHAN ÇALIŞKAN
İçerik Yok [Devamını Oku]

Ödeme Koordinatörü / HİKMET GÜNEŞ

HİKMET GÜNEŞ
İçerik Yok [Devamını Oku]

Personel İşleri Koordinatörü / HASAN ÇAĞLAYANKAYA

HASAN ÇAĞLAYANKAYA
İçerik Yok [Devamını Oku]

Bilgi Sistemleri Koordinatörü V. / MUHAMMED MUSTAFA ŞİMŞEK

MUHAMMED MUSTAFA ŞİMŞEK
İçerik Yok [Devamını Oku]