Başkan / Dr. MUHAMMED ADAK

Dr. MUHAMMED ADAK
1966 doğumlu olan Adak, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olup, Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde kırsal alan planlama politikaları yüksek lisansını, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde ise “Bölgesel Kalkınmanın Kentleşmeye Etkileri ve GAP Projesi Örneği” tez konulu doktorasını tamaml... [Devamını Oku]

Proje Hizmetleri Genel Koordinatörü / SALİH ARIKAN

SALİH ARIKAN
1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1999 yılında Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünde Başbakanlık Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2003 yılında Başbakanlık Uzmanlığı Yeterlik Sınavında başarılı olmasının ardından aynı Genel Müdürlükte Başbakanlık Uzmanı olarak görevine devam etti. 2007 yılında Syracuse University,... [Devamını Oku]

Finansman Genel Koordinatörü / MECİT ENDER KAYA

MECİT ENDER KAYA
1984 yılında Adana'da doğdu. Lise öğrenimini Ankara Gazi Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 2006 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2013 yılına kadar Rusya Federasyonu ve Türkiye'de çeşitli inşaat projelerinde mühendislik ve şantiye şefliği görevlerini yürüttü. 2013 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu merkezinde uzman olarak göreve başlayan ... [Devamını Oku]

Personel ve Destek Hizmetleri Genel Koordinatörü / SERKAN DOĞAN

SERKAN DOĞAN
1982 Kahramanmaraş Göksun doğumlu olan Serkan Doğan Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Kamu Yönetimi mezunu olup Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığında Vergi Denetmen Yardımcılığı, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında Bakanlık Müfettişliği, Tarım ve Orman Bakanlığı İç Denetim Başkanlığında ise İç Denetçi görevlerinde bulundu. Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalında yönetim ve... [Devamını Oku]

İç Denetim Koordinatörü / YAVUZ SEMİH YILMAZ

YAVUZ SEMİH YILMAZ
1977 Ankara doğumlu olan Yavuz Semih YILMAZ, 1999 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2004 yılında Müfettiş olarak atandıktan sonra, 2008 yılına kadar Müfettiş unvanlı kadrosunda görevine devam etti. 2008 yılı Şubat ayından 2009 yılı ... [Devamını Oku]

I. Hukuk Müşaviri / BURAK YILDIZ

BURAK YILDIZ
Orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra 2008 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Avukatlık stajının bitimini müteakiben avukatlık ruhsatnamesini alarak Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. Serbest Avukatlıkta geçen sürede ülkemizin telekomünikasyon, enerji, bankacılık ve nakliyat sektörünün önde gelen firmalar... [Devamını Oku]

Proje İzleme ve Kontrol Koordinatörü / İBRAHİM BAYRAM

İBRAHİM BAYRAM
1973 tarihinde doğdu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümünden 1998 yılında mezun oldu. 1999-2000 yılları arasında Tuzla piyade okulu ve 48. iç güvenlik tugayında yedek subay olarak askerlik hizmetini yaptı. 2000-2005 yılları arasında Eskişehir Mülga Köy Hizmetleri Müdürlüğünde yağmurlama sulama ve arazi toplulaştırması konularında proje ve kontrol Mühendisliği yaptı. 2... [Devamını Oku]

Tahakkuk Koordinatörü / CİHAN KARAHAN

CİHAN KARAHAN
1982 Ankara doğumlu Cihan KARAHAN, orta ve lise eğitimini Ankara Mamak Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2006 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yine aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Kentleşme ve Çevre Sorunları Biliminde Yüksek Lisans öğrenimine devam etmektedir. Öğrencilik yaşamı döneminde ... [Devamını Oku]

Proje Yönetimi Koordinatörü / DENİZ SAKLAVCI

DENİZ SAKLAVCI
1980 yılında Ankara’da doğdu. Orta ve Lise eğitimini Çankaya Atatürk Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-Maliye Bölümünde tamamladı. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kırıkkale Barut Fabrikasında memur olarak, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünde Muhasebe Denetmen Yardımcısı olarak çalıştıktan sonra 2010 yılında Tarım ve Kırsal Kal... [Devamını Oku]

Muhasebe Koordinatörü / Dr. MUSTAFA İLBEY KILIÇ

Dr. MUSTAFA İLBEY KILIÇ
1982 doğumlu olan KILIÇ, 2000 yılında Afyon Kocatepe Anadolu Lisesi’nde orta ve lise öğrenimi tamamladı. 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu. 2005-2008 yılları arasında kendisine ait veteriner kliniğinde ve özel bir kesimhanede Sorumlu Teknik Müdür olarak görev yaptı. 2008 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu merkezinde uzman olarak göreve başladı. ... [Devamını Oku]

Ödeme Koordinatörü / AHMET AKİF DAĞ

AHMET AKİF DAĞ

Erciş’te doğdu. İlköğrenimini Van’da, Ortaöğrenimini Kayseri’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünden dereceyle mezun oldu. Yüksek Lisansına Ankara Üniversitesi SBE İktisat Anabilim dalında devam etmektedir. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümünden mezun oldu.

2012 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna Uzman olarak atandı. Kurumun Merkez Teşkilatınd... [Devamını Oku]

Personel İşleri Koordinatörü / EMRAH ŞENOĞLU

EMRAH ŞENOĞLU
1989 yılında Orhangazi'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı fakültede ‘’İnsan Kaynakları Yönetimi’’ alanında master yaptı. Yine aynı üniversitede ‘’Tarım Ekonomisi’’ bölümünde tez aşamasında olan yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2012 yılında başladığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun... [Devamını Oku]

Bilgi Sistemleri Koordinatörü / GÖKHAN BUYRUK

GÖKHAN BUYRUK
1978 yılında Hatay’da doğdu. Orta ve lise eğitimini İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2001 yılında Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2004 yılında Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bayındırlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığında kontrol mühendisi olarak çalıştı. 2009 yılında Kurumumuz Merkezinde uzman ola... [Devamını Oku]