Yönetim

Başkan V. / DR. AHMET ABDULLAH ANTALYALI

DR. AHMET ABDULLAH ANTALYALI
1979 Elazığ doğumlu Dr. Ahmet Abdullah Antalyalı, ilköğretim ve liseyi Isparta’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 2001 yılında mezun oldu. 2004’te Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda, Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına başladı. 2007’de uzmanlık tezi “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Hayvan Refahı Uygulamaları” ile Avrupa Birliği Uzmanı oldu. Ankara Üniversites... [Devamını Oku]

Proje Hizmetleri Genel Koordinatörü / AHMET YAZAR

AHMET YAZAR
1984 yılında Adapazarı’nda doğmuştur. 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme (İngilizce) Bölümünden mezun olmuştur. 2006-2007 yıllarında yedek subay olarak vatani görevini tamamlamıştır. 2008-2010 yılları arasında özel bir bankada Mali Tahlil ve İstihbarat Uzman Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2010 yılında Başvuru Analiz Uzmanı olarak göreve başladığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme ... [Devamını Oku]

Finansman Genel Koordinatörü / CİHAN KARAHAN

CİHAN KARAHAN
1982 Ankara doğumlu Cihan KARAHAN, orta ve lise eğitimini Ankara Mamak Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2006 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yine aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Kentleşme ve Çevre Sorunları Biliminde Yüksek Lisans öğrenimine devam etmektedir. Öğrencilik yaşamı döneminde mali... [Devamını Oku]

Personel ve Destek Hizmetleri Genel Koordinatörü V. / EMRAH ŞENOĞLU

EMRAH ŞENOĞLU
1989 yılında Orhangazi'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı fakültede ‘’İnsan Kaynakları Yönetimi’’ alanında master yaptı. Yine aynı üniversitede ‘’Tarım Ekonomisi’’ bölümünde tez aşamasında olan yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2012 yılında başladığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun... [Devamını Oku]

İç Denetim Koordinatörü / MESUT EKMEKÇİ

MESUT EKMEKÇİ
Ankara doğumlu olan Ekmekçi, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği’nde lisans eğitimini, Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği anabilim dalında ise yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına özel sektörde imalat ve kalite kontrol alanlarında mühendis olarak başlamış ve yöneticilik yapmıştır. Akabinde Mülga Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’n... [Devamını Oku]

I. Hukuk Müşaviri / BURAK YILDIZ

BURAK YILDIZ
Orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra 2008 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Avukatlık stajının bitimini müteakiben avukatlık ruhsatnamesini alarak Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. Serbest Avukatlıkta geçen sürede ülkemizin telekomünikasyon, enerji, bankacılık ve nakliyat sektörünün önde gelen firmalar... [Devamını Oku]

Tahakkuk Koordinatörü / ADEM DUMAN

ADEM DUMAN
1983 yılında Yozgat Sorgun’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Yozgat’ta tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını ise Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne devir) Kamu Yönetimi alanında yapmıştır. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü’nden mezun olmuştur. İş hayatına Nisan 2006’d... [Devamını Oku]

Proje İzleme ve Kontrol Koordinatörü / İLHAN DEMİRKAN

İLHAN DEMİRKAN
1982 yılında Kayseri’de doğmuştur. 2000 yılında orta ve lise öğrenimini Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi’nde tamamlamış, 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olup, doktora eğitiminin tez aşamasındadır. Çalışma hayatına 2004 yılında özel sektörde Üretim ve Kal... [Devamını Oku]

Muhasebe Koordinatörü / ALPER DELİGEZER

ALPER DELİGEZER
1984 yılında Ankara’da doğmuş olup aslen Kayserilidir. 2002 yılında lise öğrenimini Ankara İncesu Anadolu Lisesi’nde tamamlamış, 2007 yılında Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nden, 2008 yılında ise aynı fakültenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü çift anadal ikinci lisans programından mezun olmuştur. 2008 yılında Gazi Üniversitesi Atatürk Meslek Yüksekokulu ve Gazi Meslek Yüksekokulu’nd... [Devamını Oku]

Proje Yönetimi Koordinatörü / DENİZ SAKLAVCI

DENİZ SAKLAVCI
1980 yılında Ankara’da doğdu. Orta ve Lise eğitimini Çankaya Atatürk Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-Maliye Bölümünde tamamladı. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kırıkkale Barut Fabrikasında memur olarak, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünde Muhasebe Denetmen Yardımcısı olarak çalıştıktan sonra 2010 yılında Tarım ve Kırsal Kal... [Devamını Oku]

Ödeme Koordinatörü / AHMET AKİF DAĞ

AHMET AKİF DAĞ

Erciş’te doğdu. İlköğrenimini Van’da, Ortaöğrenimini Kayseri’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünden dereceyle mezun oldu. Yüksek Lisansına Ankara Üniversitesi SBE İktisat Anabilim dalında devam etmektedir. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümünden mezun oldu.

2012 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna Uzman olarak atandı. Kurumun Merkez Teşkilatınd... [Devamını Oku]

Personel İşleri Koordinatörü / EMRAH ŞENOĞLU

EMRAH ŞENOĞLU
1989 yılında Orhangazi'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı fakültede ‘’İnsan Kaynakları Yönetimi’’ alanında master yaptı. Yine aynı üniversitede ‘’Tarım Ekonomisi’’ bölümünde tez aşamasında olan yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2012 yılında başladığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun... [Devamını Oku]

Bilgi Sistemleri Koordinatörü / GÖKHAN BUYRUK

GÖKHAN BUYRUK
1978 yılında Hatay’da doğdu. Orta ve lise eğitimini İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2001 yılında Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2004 yılında Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bayındırlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığında kontrol mühendisi olarak çalıştı. 2009 yılında Kurumumuz Merkezinde uzman ola... [Devamını Oku]