SELDA COŞKUN

SELDA COŞKUN / Proje Hizmetleri Genel Koordinatörü

SELDA COŞKUN

Dr. Selda Coşkun, Ankara Ayrancı Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi’nden 1998 yılında mezun olduktan sonra lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü’nde 2003 yılında, yüksek lisans eğitimini yine ODTÜ Biyoteknoloji Bölümü’nde 2007 yılında tamamladı. 2004’te Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına başladığı dönemin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda, 2007’de Avrupa Birliği Uzmanlığı ünvanını aldı. 2009’da Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) bursu ile Japonya’da Tarımsal Biyoteknoloji alanında çalışmalar yaptı. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde (TODAİE) Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programını 2011’de, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü’ndeki doktora çalışmalarını 2022’de tamamladı. Bakanlığın Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Genel Müdürlüğü’nde AB mevzuat uyum çalışmaları, AB Projeleri, uluslararası kuruluşlarla (BSEC, CGIAR, D8, ECO, G20, NATO vb. ) ilişkiler, dış kaynaklı projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi, proje izleme sisteminin kurulması gibi konularda çeşitli görevleri oldu, ulusal ve uluslararası alanda projelerle ilgili eğitimler aldı, “Proje Döngüsü Yönetimi ve AB Fonlarının Kullanımı” ile proje izleme ve değerlendirmeye yönelik kurum içinde ve dışında eğitimler verdi. AB Projelerinde değerlendirici olarak yer aldı. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler ve Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı ile İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı’nda Koordinatörlük görevlerinde bulundu. 2024 Ocak ayından itibaren Kurumumuzun Proje Hizmetleri Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi. Evli ve 2 çocuğu olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.