IPARD PROJELERİNİN ÜCRETSİZ (ÖN ÖDEMESİZ) HAZIRLANMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANAN KURULUŞLAR

Girişimcilerimizin kırsal kalkınma desteklerinden daha etkin faydalanmalarını sağlamak amacıyla, üretici örgütleri ve meslek kuruluşları ile işbirliği protokolleri imzalanarak öncelikle küçük yatırımcılara IPARD kırsal kalkınma projelerini ücretsiz hazırlayabilme imkânı getirilmiştir.

Protokoller kapsamında, projelerini bu örgütlerden birisine hazırlatmak isteyen küçük yatırımcılarımızın ilgili örgütlerle iletişime geçmesi gerekmektedir. Örgütler bu konuda gelen talepleri kapasitelerine göre değerlendireceklerdir. Kurum prosedürleri gereğince örgütler, hazırlayacakları projeler için fiyat teklifi verecekler ve projenin hazırlık sürecinde başvuru sahibinden herhangi bir ücret talep etmeyeceklerdir. Hazırlanan projenin Kurum tarafından kabul edilmesi durumunda, yatırımcı Kurumla sözleşme imzaladıktan sonra fiyat teklifinde belirlenen tutar üzerinden proje hazırlama ücretini fatura karşılığı ilgili örgüte ödeyecek ve faturasını ödeme talep paketi ile Kuruma sunacaktır. TKDK, gerekli incelemeleri tamamladıktan sonra yatırımcıya projesindeki hibe oranına göre hesaplanacak bedeli destek olarak ödeyecektir.

İmzalanan "İşbirliği Protokolleri" ile küçük yatırımcılarımızın proje hazırlama aşamasında yaptıkları harcamalar azaltılacak, projelerin TKDK tarafından uygun görülmemesi durumunda yatırımcılarımız ön ödeme yapmak zorunda kalmayacaklardır.

İşbirliği protokolleri ile sektörün ihtiyaçlarına uygun proje sayısının artırılması ve IPARD hibelerinden daha fazla işletmenin faydalanması amaçlanmaktadır.

İşbirliği Protokolü İmzalanan Kuruluşlar:
  • Türkiye Ziraat Odaları Birliği
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
  • Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
  • Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği
  • Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği
  • Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği
  • Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği
  • Türkiye Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği
  • Türkiye Bal Üreticileri Merkez Birliği