Ödeme Öncesi Yerinde Kontrol Süreci ve E3 Harcama Beyanı Formu İçin Yönlendirici Rehber

İndir

IPARD II 10. Çağrı ÖTP Hazırlama Rehberi

İndir

IPARD II 9. Çağrı ÖTP Hazırlama Rehberi

İndir

IPARD II 8. Çağrı ÖTP Hazırlama Rehberi

İndir

IPARD II 6. Çağrı ÖTP Hazırlama Rehberi

İndir

IPARD II 5. Çağrı ÖTP Hazırlama Rehberi

İndir

IPARD II 3. Çağrı ÖTP Hazırlama Rehberi

İndir

IPARD II 2. Çağrı ÖTP Hazırlama Rehberi

İndir

IPARD II 1. Çağrı ÖTP Hazırlama Rehberi

İndir

1430 Süre Uzatımı Kapsamında Sunulacak Avans Talep Formu

İndir

Teminat Mektubu Taslağı

İndir

Kesin Kefalet Senedi

İndir

1430 Avans Talep Formu

İndir

Avans Hesaplama Aracı

İndir