BURAK YILDIZ

BURAK YILDIZ / I. Hukuk Müşaviri

BURAK YILDIZ

Orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra 2008 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Avukatlık stajının bitimini müteakiben avukatlık ruhsatnamesini alarak Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. Serbest Avukatlıkta geçen sürede ülkemizin telekomünikasyon, enerji, bankacılık ve nakliyat sektörünün önde gelen firmalarının avukatlığını yürütmüştür. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü'nün bir yıl süren Enerji Hukuku Eğitim Programını başarıyla tamamlamış olup; ayrıca Hacettepe Üniversitesi'nin Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi Programını da bitirerek Hukuk Uyuşmazlıklarında arabulucu olmaya hak kazanmıştır. Nisan 2014 - Nisan 2015 arasında zorunlu askerlik hizmetini yedek subay olarak Erzincan 59. Topçu Eğitim Tugayı'nda Disiplin Subayı olarak ifa etmiştir. 8 Temmuz 2015 tarihinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Hukuk Müşavirliğinde Uzman olarak göreve başlamış olup; Aralık 2018 tarihinden itibaren I. Hukuk Müşavirliği görevini yürütmektedir. İleri düzeyde İngilizce bilmektedir.