DR. AHMET ABDULLAH ANTALYALI

DR. AHMET ABDULLAH ANTALYALI / Başkan V.

DR. AHMET ABDULLAH ANTALYALI

1979 Elazığ doğumlu Dr. Ahmet Abdullah Antalyalı, ilköğretim ve liseyi Isparta’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 2001 yılında mezun oldu. 2004’te Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda, Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına başladı. 2007’de uzmanlık tezi “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Hayvan Refahı Uygulamaları” ile Avrupa Birliği Uzmanı oldu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni bölümündeki doktorasını 2008’de tamamladı. 2007’den 2012 yılı sonuna kadar Hazine Müsteşarlığı bünyesindeki Merkezi Finans ve İhale Biriminde (CFCU) İhale Yöneticisi olarak çalıştı. 2012 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda, Stratejik Yönetim Daire Başkanı olarak çalışmaya başladı. 2015’te, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu asil üyeliği görevinde bulundu. 2016-2018 yılları arasında TKDK Başkanlığı’nı yürüttü. 2023 Temmuz ayından itibaren Kurumumuzun Başkanlık görevini yeniden üstlendi. Evli ve 2 çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.