İLHAN DEMİRKAN

İLHAN DEMİRKAN / Proje İzleme ve Kontrol Koordinatörü

İLHAN DEMİRKAN

1982 yılında Kayseri’de doğmuştur. 2000 yılında orta ve lise öğrenimini Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi’nde tamamlamış, 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olup, doktora eğitiminin tez aşamasındadır. Çalışma hayatına 2004 yılında özel sektörde Üretim ve Kalite Mühendisi olarak başlamıştır. 2009 yılında görev yapmaya başladığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu - Proje İzleme ve Kontrol Koordinatörlüğü’nde sırasıyla yerinde kontrol uzmanı, kıdemli yerinde kontrol uzmanı ve 2014 yılından bu yana da ünite sorumlusu görevlerinde bulunmuştur. Söz konusu süreçte, Kurumun akreditasyon ve yetki devri müzakereleri kapsamında yürütülen çalışmalarında aktif görev alan İlhan DEMİRKAN; iyi seviyede İngilizce, orta seviyede Fransızca, başlangıç seviyesinde Almanca bilmektedir.