Başvuru Paketi Hazırlama Dokümanları

BAŞVURU ÇAĞRI REHBERİ
BAŞVURU PAKETİ İÇERİĞİ
TEKNİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ
TEKLİF ALMA KURALLARI
GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ
ÇEVRE KORUMA VE İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ AB STANDARTLARI
YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN KOŞULLAR