Başvuru Paketi Hazırlama Dokümanları

BAŞVURU ÇAĞRI REHBERİ
BAŞVURU PAKETİ İÇERİĞİ
TEKNİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ
TEKLİF ALMA KURALLARI
UYGUN HARCAMALAR LİSTESİ
DAĞLIK ALAN LİSTESİ
KIRSAL ALAN LİSTESİ
ORMAN KÖYLERİ LİSTESİ
YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN KOŞULLAR
MESLEK GRUPLARI