IPA-Kurumsal Kapasite Geliştirme

Çiftçilerin ve Gıda İşleyicilerinin IPARD Destekleri, AB Çevre ve Hijyen Standartları Konusunda Farkındalıklarının Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi

Rehberler

Görüntüle

Uyarıcı Levhalar

Görüntüle

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) Risk Yönetimi ve Kontrol Faaliyetlerinin Uygulama Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi

Projenin amacı, TKDK’nın risk yönetimi ve stratejik planlama alanındaki kurumsal kapasitesinin COSO ERM ve ISO 31000 uluslararası risk yönetimi standartlarına uygun olarak güçlendirilmesidir. 2021 -2023 yılları arasında uygulanan proje kapsamında, bütünleşik bir kurumsal risk yönetimi ve stratejik planlama çerçevesinin oluşturulmuş, ilgili prosedürler güncellenmiş, Kuruma özgü bir risk yönetimi yazılımı gerçekleştirilmiş ve Kurum personeline kapsamlı eğitimler verilmiştir.

ISO 31000 Risk Yönetimi Doğrulama Belgesi