IPA-Kurumsal Kapasite Geliştirme

Çiftçilerin ve Gıda İşleyicilerinin IPARD Destekleri, AB Çevre ve Hijyen Standartları Konusunda Farkındalıklarının Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi

Rehberler

Görüntüle

Uyarıcı Levhalar

Görüntüle

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) Risk Yönetimi ve Kontrol Faaliyetlerinin Uygulama Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi

Projenin amacı, TKDK’nın risk yönetimi ve stratejik planlama alanındaki kurumsal kapasitesinin COSO ERM ve ISO 31000 uluslararası risk yönetimi standartlarına uygun olarak güçlendirilmesidir. 2021 yılı Mart ayında uygulanmaya başlayan proje kapsamında bütünleşik bir kurumsal risk yönetimi ve stratejik planlama çerçevesinin oluşturulması ve ilgili prosedürlerin güncellenmesi, Kuruma özgü bir risk yönetimi yazılımının geliştirilmesi ile Kurum personeline kapsamlı eğitimler verilmesi planlanmaktadır.