Haber / Duyuru

LEADER YAKLAŞIMI TEDBİRİ – 2024 YILI İSTİSNA UYGULAMALARI

LEADER YAKLAŞIMI TEDBİRİ

Ulusal Yetkilendirme Görevlisi’ ne aşağıda bahsi geçen hususlarda istisna talebi iletilmiş ve bu talepler 2023/005 numaralı karar ile kabul edilmiştir.

LEADER Yaklaşımı tedbirinde Yerel Kalkınma Stratejilerinin uygulama süresinin 30.09.2024 tarihine uzatılması ile birlikte, “Eylem Planı Değişiklik Hakkı”, “İşten Ayrılan YEG Profesyonellerinin Tekrar İşe Başlaması” ve “2023-4/4 Çeyrek Dönemi Yinelenen Cari Gider Harcamaları” ile ilgili açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

EYLEM PLANI DEĞİŞİKLİK HAKKI

Strateji Uygulama Sözleşmesi ve eklerinde belirtilen kurallar çerçevesinde Eylem Planlarında değişiklik yapmak isteyen Yerel Eylem Grupları, Eylem Planı değişikliği için ilgili Koordinatörlüklerimize başvurabilirler.

İŞTEN AYRILAN YEG PERSONELİNİN TEKRAR İŞE BAŞLAMASI

Yerel Kalkınma Stratejisi uygulama süresinin 30.09.2023 tarihinde sonra ermesi nedeniyle görevlerinden ayrılan YEG personeli ile YEG’in karşılıklı mutabakatı ve aynı pozisyonda tekrar işe başlama konusunda anlaşılması durumunda, işten ayrılış tarihi ile tekrar işe giriş tarihi arasındaki süre 6 ayı geçmiyorsa, LEADER Yaklaşımı Tedbiri İşe Alım Prosedürlerinde belirtilen süreçler uygulanmadan YEG Yönetim Kurulu kararı ile direk işe giriş işlemleri yapılabilir. Yönetim Kurulu kararında işe alınan kişinin aynı pozisyonda işe alındığı ve işten ayrılış süresinin 6 ayı geçmediği belirtilmelidir.

Bu durumdaki YEG personelinin işe giriş ile ilgili diğer resmi işlemlerinin YEG tarafından yapılması, işe tekrar alım ile ilgili YEG Yönetim Kurulu kararı, iş sözleşmesi ve işe başlama bildiriminin Kurumumuz İl Koordinatörlüğüne gecikmesizin bildirilmesi gerekmektedir.   

2023-4/4 ÇEYREK DÖNEMİ YİNELENEN CARİ GİDER HARCAMALARI

IPARD II programı kapsamındaki LEADER sözleşmelerinin süreleri 2024 yılı Eylül ayı sonuna uzatılmakta ve strateji uygulama sözleşme bütçeleri arttırılmaktadır. Bu kapsamda Kurumumuz ile zeyilname imzalayan YEG’ ler 2024 yılı 3.ÖTP dönemi sonuna kadar ÖTP sunulabilmektedirler.

Ulusal Yetkilendirme Görevlisi kararı gereği, 2023-4/4 dönemi harcamaları için, sadece yinelenen cari gider harcamaları, 2024 yılı 1.çeyrek döneminde (Ocak, Şubat, Mart) animasyon, kapasite geliştirme faaliyeti veya küçük proje yapmış olma şartı ile istisna kapsamında ödenebilecektir. Dolayısı ile 2024 yılı 1.çeyrek dönemi (Ocak, Şubat, Mart) harcamalarının kontrolü sonucuna göre, 2023-4/4 dönemi yinelenen cari gider harcamalarının kabul edilip edilmeyeceği netleşecektir.

2024 yılında strateji uygulama sözleşmesi, 5.4.p) maddesi gereği en az yinelenen cari gider harcamaları kadar küçük proje ve animasyon, kapasite geliştirme faaliyetleri gerçekleştirme yükümlülüğünün devam ettiği konusu önem arz etmektedir.