Haber / Duyuru

66 MİLYON AVRO HİBEYE PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşlarından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK), 81 ilde yatırım yapacak girişimcilere toplam 66 milyon avro hibe vereceği “IPARD III Programı 1. Başvuru Çağrı İlanı”na proje başvuruları başladı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere mali destek olmak amacıyla hazırlanan Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) III Programı - 1. Başvuru Çağrı İlanı döneminde Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına Yönelik Yatırımlar başlığı altında kırmızı/beyaz et kesimhaneleri, et işleme ve parçalama, süt işleme, süt toplama, peynir altı suyu işleme, meyve/sebze soğuk hava deposu, su ürünleri işleme ve yumurta işleme yatırımları desteklenecek.

Proje başvuruları, 5 Nisan Cuma saat 09.00’dan itibaren 7 Mayıs Salı saat 18.00’e kadar https://onlinebasvuru.tkdk.gov.tr/ adresinden yapılarak, başvuru çıktıları ve Başvuru Çağrı İlanında istenen diğer belgeler 9 Mayıs Perşembe mesai bitimine kadar TKDK İl Koordinatörlükleri veya İl İrtibat Ofislerine teslim edilebilecek.

Sektöre yatırımın avantajları

Tarım ve hayvancılık ürünlerinin işlenmesi tesislerinin kurulumu, ham ürünün daha değerli ürünlere dönüşümünü sağlayarak, kırsal alanlarda ekonomik katma değer oluşturuyor ve üreticilere daha yüksek gelir elde etme fırsatları sunuyor. Üretim, paketleme, depolama ve dağıtım zinciri yeni iş kolları oluşturarak vatandaşlara yeni istihdam olanakları sağlıyor.

İşlenmiş ürünlerin üretimi modern teknoloji ve yenilikçi süreçler gerektiriyor. Bu, yerel işletmelerin teknolojiye ve yeniliklere erişimini artırarak, kırsal alanlarda teknoloji transferini teşvik ederek, yerel ekonomiyi güçlendiriyor.

Projelerin başvuru ve değerlendirme süreci

Alınan proje başvurularının onaylanma aşamasındaki süreç şöyle işliyor:

Bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları
IPARD destekleri konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmak ve potansiyel başvuru sahiplerine başvuru süreci hakkında detaylı bilgiler vermek amacıyla, TKDK tarafından her türlü iletişim araçları kullanılarak bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilir.

Başvuru çağrı ilanının yayımlanması
TKDK tarafından proje kabulü yapılacak tedbirler, bu tedbirler için tahsis edilen destek bütçeleri, başvuruların online sisteme kayıt ve kabul tarihleri ile başvuru paketlerinin teslim edilecekleri yerlere ilişkin bilgileri içeren başvuru çağrı ilanları yayımlanır.

Başvuru sürecini resmi olarak başlatan bu ilanlar, Kurumun internet sayfası ve diğer iletişim araçları kanalıyla kamuoyuna duyurulur.

Başvuru paketinin hazırlanması ve kuruma sunulması
IPARD desteklerinden faydalanmak üzere proje sunmak isteyen başvuru sahipleri, çağrı ilanının yayınlandığı tedbire ilişkin olarak Kurumun internet sayfasında yayınlanan rehber dokümanlardan faydalanarak kendileri veya danışmanlık hizmeti almak suretiyle başvuru paketlerini hazırlayabilir.

Ayrıca, başvuruyla ilgili olarak talep edilen bilgilerin Kurumun online başvuru sistemine girilmesi ve başvurunun onaylanması gerekiyor. Başvuru sahipleri akabinde, hazırlamış oldukları başvuru paketini ve online başvuru sisteminden alarak imzalayacakları başvuru formunu Kurumun İl Koordinatörlükleri veya İl İrtibat Ofislerine teslim edecek.

Başvuruların online sisteme girilmesi ve başvuru paketlerinin Kuruma teslim edilmesinde, başvuru çağrı ilanında belirlenmiş olan tarihlere uyulması zorunludur.

Başvuru paketlerinin TKDK tarafından kontrol edilmesi

Başvuru sahipleri tarafından teslim edilen paketler öncelikle, TKDK Başvuru Kayıt Sistemi’ne kaydedilir ve paketin tamamı taranarak dijital arşive yüklenir.

Sonrasında başvuru paketi üzerinde idari (tamlık) ve uygunluk kontrollerini yapmak üzere her başvuru paketi için iki uzman görevlendirilir. İdari kontroller sırasında doküman eksikliği tespit edilmesi durumunda, başvuru sahibine bunları tamamlaması için bildirimde bulunulur ve süre verilir.

Eksiklikleri tamamlanan başvuru paketleri üzerinde başvuru sahibinin, projenin, sunulan maliyetlerin TKDK tarafından ilan edilmiş olan koşullara uygun olup olmadıkları kontrol edilir. Bu kontrollerle eş zamanlı olarak yatırım yeri ziyaret edilerek sözleşme öncesi yerine kontroller gerçekleştirilir.

Kurum merkezinde yapılan kontroller, desteklenecek projelerin seçimi ve sözleşme

TKDK İl Koordinatörlükleri tarafından uygun bulunarak Merkeze gönderilen başvuru paketleri, İl Koordinatörlükleri tarafından yapılan bütün kontroller bir kez daha tekrarlanmak ve olası hataların önüne geçilmek amacıyla örneklemeye seçilirler.

Akabinde, uygun bulunan bütün projelerin iş planları ekonomik ve sürdürülebilirlik analizlerine tabii tutulur ve her birine puan verilir.

Bu işlemler tamamlandıktan sonra,  projeler öncelikle IPARD Programı’nda belirlenen sıralama kriteri puanlarına göre sıralanırlar. Bütçenin yeterli olması durumunda, bu aşamada yeterli puan alanlar desteklenmek üzere seçilirler.

Destek bütçesinin bütün uygun projeler için yetersiz olması durumunda, IPARD sıralama puanı eşit olan projelerden iş planı puanı yüksek olanlar seçilir. Bu iki puanın da aynı olması durumunda ise Kuruma daha önce teslim edilmiş olan projeler tercih edilirler.

Kurumu tarafından uygun bulunan ve sıralanan projelerin listesi, farklı Bakanlıkların temsilcilerinden oluşan Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonunun inceleme ve onayına sunulur. Komisyon tarafından onaylanan projelerin listesi Kurumun internet sayfasında yayımlanır ve sahipleri “Hibe Sözleşmesi” imzalamak üzere davet ediliyor.

Kurum ile hibe sözleşmesini imzalayan proje sahipleri böylece “IPARD faydalanıcısı” oluyor ve yatırımlarını gerçekleştirmeye başlıyor.