Tarih Koordinatörlük Duyuru Detay
10 sayfada toplam 192 duyuru bulunmaktadır.
12.07.2021 İSPARTA GELECEĞİN MÜHENDİSLERİNE TKDK'YI TANITTIK... Detay
5.07.2021 İSPARTA IPARD II YARARLANICILARINA YAPILACAK AVANS ÖDEMESİ HAKKINDA DUYURU Detay
2.07.2021 NEVSEHİR "IPARD III HAZIRLIK SÜRECİ VE IPARD II UYGULAMALARI TOPLANTISI" Detay
28.06.2021 İSPARTA ISPARTA VALİSİ SAYIN ÖMER SEYMENOĞLU TKDK DESTEKLERİ İLE YAPILAN MP MANTAR ÜRETİM TESİSİN’DE İNCELEME ZİYARETİNDE BULUNDU Detay
25.06.2021 NEVSEHİR Yapım işlerine yönelik ödeme öncesi dönemde ikame poz uygulaması ve ön kontrol sistemi yürürlüğe girmiştir. Detay
24.06.2021 İSPARTA ISPARTA VALİMİZ SAYIN ÖMER SEYMENOĞLU İL KOORDİNATÖRLÜĞÜMÜZ ZİYARET ETTİ Detay
12.04.2021 MALATYA IPARD II Programı 9. Çağrı Dönemi Onbirinci Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır. Detay
12.04.2021 MALATYA IPARD II Programı 9. Çağrı Dönemi Onuncu Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır. Detay
12.04.2021 MALATYA 10. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “103- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması” tedbirinde Uygun Harcama Listelerinde güncelleme yapılmıştır Detay
12.04.2021 MALATYA IPARD II 10. Başvuru Çağrı İlanı Özel Pozlar Listesi ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Fiyat Analizi dokümanları 03.03.2021 tarihi itibariyle güncellenmiştir. Detay
12.04.2021 MALATYA 10. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında 103 tedbirine ait Uygun Harcama Listeleri 01.03.2021 tarihi itibariyle güncellenmiştir. Detay
12.04.2021 MALATYA IPARD II Programı 9. Çağrı Dönemi Dokuzuncu Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır. Detay
26.03.2021 MALATYA İkinci Oturum İcra Satışı İptali Detay
23.03.2021 HATAY TKDK IPARD DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ Detay
19.02.2021 MALATYA Zeyilname süreçlerinde referans alınacak yapım işi pozları güncellenmiştir Detay
19.02.2021 MALATYA IPARD II Programı Onuncu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında Proje Başvuru ve Kabul İşlemleri başlamıştır. Detay
19.02.2021 MALATYA Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Listesi, Özel Pozlar Listesi ve Yapım İşi Birim Fiyat Analizleri dokümanları güncellenmiştir. Detay
19.02.2021 MALATYA IPARD II 10. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında 101 ve 103 tedbirleri için Uygun Harcama Listeleri 08.02.2021 tarihi itibariyle güncellenmiştir. Detay
19.02.2021 MALATYA IPARD II Programı 9. Çağrı Dönemi Sekizinci Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır. Detay
19.02.2021 MALATYA ONUNCU BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Detay