3. ÇAĞRI DÖNEMİ KAPSAMINDA UYGULANACAK SIRALAMA KRİTERLERİ HAKKINDA DUYURU

3. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında uygulanacak sıralama kriterleri hakkında duyuru yayınlanmıştır.

Sıralama Kriterleri Web Bilgilendirme

302 Meslek Grupları Listesi