Alt Tedbirler

302-1

Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması

Detay

302-2

Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması

Detay

302-3

Zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri

Detay

302-4

Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri

Detay

302-5

Su ürünleri yetiştiriciliği

Detay

302-6

Makine Parkları

Detay

302-7

Yenilenebilir enerji yatırımları

Detay