Yönetim

Kurum Başkanı

DR. AHMET ANTALYALI
1979 yılında Elazığ’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Isparta’da tamamladı. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. 2002-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni bölümünde doktora çalışmalarını yürüttü. 2004 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığında, Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2007 yılında “Avrupa Birliği ve ... [Devamını Oku]

Finansman Genel Koordinatörü

MAHMUT KARDAŞ
1975 yılında Adana’da doğdu. Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 1998 yılında tamamladı. Yüksek lisans öğrenimine Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde devam etmektedir. 1998 yılında Maliye Bakanlığı’nda başladığı memuriyetini; 2008 yılına kadar Vergi Müfettişi, 31.12.2011 tarihine kadar Sosyal Yardım ... [Devamını Oku]

Proje Hizmetleri Genel Koordinatörü

ŞERİFE KONTOĞLU
İlk orta ve lise tahsilini Ankara’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümünü bitirdi. TODAİE’de Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programına devam etmektedir. 1997 yılında Millî Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak göreve başladı. 2004-2009 yılları arasında İngiltere Büyükelçiliği bünyesinde görev yaptıktan sonra 2009 yılında Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Ku ... [Devamını Oku]

I. Hukuk Müşaviri

AHSEN ARIÖZ BOZKUŞ
1983 Kızılcahamam/Ankara doğumlu Ahsen ARIÖZ BOZKUŞ, 1994-2001 yılları arası Kızılcahamam Anadolu Lisesi, 2001-2005 yılları arası Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okudu.2005-2008 yılları arası Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk - Anabilim-Avrupa Birliği Hukuku Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisansını tamamlamıştır.2006 yılında avukatlık stajını tamamlayıp 2007-2011 yıllarında Mülg ... [Devamını Oku]

İç Denetim Koordinatörü

YAVUZ SEMİH YILMAZ
1977 Ankara doğumlu olan Yavuz Semih YILMAZ, 1999 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2004 yılında Müfettiş olarak atandıktan sonra, 2008 yılına kadar Müfettiş unvanlı kadrosunda görevine devam etti. 2008 yılı Şubat ayından 2009 yılı ... [Devamını Oku]

Proje İzleme ve Kontrol Koordinatörü

AHMET POYRAZ
1982 Yılı Ankara doğumlu Ahmet POYRAZ, Ankara Etlik İlkokulu, Ankara Ahiler İlköğretim Okulu ve Bursa Fen Lisesinde okuyarak 1999 yılında lise eğitimini tamamladı. Aynı yıl başladığı Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 2005 yılında mezun oldu ve Sivas’ta Toplu konut şantiyesinde kontrol mühendisi olarak çalıştı. 2007 yılında TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünde Mühendis olarak göreve baş ... [Devamını Oku]

İnsan Kaynakları ve İdari İşler Koordinatörü

AŞKIN TORUN
1978 Yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 2003 Yılında Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 2005-2009 yılları arasında Genelkurmay Başkanlğında Personel ve İdari Hizmetler Uzmanı olarak görev yaptı. 2009 Yılında Maliye Bakanlığının açtığı sınavla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı olarak atandı. Yeterlik dönemi so ... [Devamını Oku]

Tahakkuk Koordinatörü

CİHAN KARAHAN
1982 Ankara doğumlu Cihan KARAHAN, Ankara Mamak İlk Okulu ve Mamak Anadolu Lisesi’nde okudu. Akabinde Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Yine aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Kentleşme ve Çevre Sorunları Biliminde Yüksek Lisans öğrenimini gerçekleştirmektedir. Özel sektörde bir süre ... [Devamını Oku]

Bilgi Sistemleri Koordinatörü

GÖKHAN YAPRAKKAYA
İçerik Yok [Devamını Oku]

Ödeme Koordinatörü

İLYAS AKDOĞAN
1978 Çankırı doğumlu İlyas AKDOĞAN, 1996 yılında Çankırı Ziraat Meslek Lisesinden, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünden mezun oldu. 2005 yılında mezun olduğu bölümde Yüksek Lisansını tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi unvanını aldı. Kırsal Kalkınma alanında, kırsal alanda yapılan tarımsal yatırımların yerel kalkınma üzerine etkilerine odaklanan Doktorası d ... [Devamını Oku]