SALİH ARIKAN / Proje Hizmetleri Genel Koordinatörü

SALİH ARIKAN

1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1999 yılında Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünde Başbakanlık Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2003 yılında Başbakanlık Uzmanlığı Yeterlik Sınavında başarılı olmasının ardından aynı Genel Müdürlükte Başbakanlık Uzmanı olarak görevine devam etti. 2007 yılında Syracuse University, Maxwell School of Public Affairs and Citizenship (New York, ABD)’te Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2008-2009 yıllarında Paris’te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Bölgesel Kalkınma ve Yönetim Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı. 2009-2011 yılları arasında Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nde çalıştı. 19/12/2011 tarihli ve 2011/892 sayılı Kararname ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na atandı. Eylül 2013’te bu görevinden ayrılmasının ardından Aralık 2017’ye kadar Şeker Kurumu’nda İzleme ve Denetleme Grup Başkanlığı görevinde bulundu. Şeker Kurumu’nun kapatılması ile Tarım ve Orman Bakanlığında Tarım ve Orman Uzmanı olarak görevine devam Arıkan son olarak Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı’nda Ulusal Kırsal Kalkınma, Ulusal Kırsal Ağ, Kırsal Turizm ve LEADER tedbirinden sorumlu Koordinatör olarak görev yaptı. 31/12/2019 tarihi itibarıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nda Proje Hizmetleri Genel Koordinatörlüğüne atandı. İki çocuk sahibi olan Arıkan çok iyi derecede İngilizce ve temel düzeyde Fransızca bilmektedir.