Dr. MUHAMMED ADAK / Başkan

Dr. MUHAMMED ADAK

1966 doğumlu olan Adak, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olup, Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde kırsal alan planlama politikaları yüksek lisansını, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde ise “Bölgesel Kalkınmanın Kentleşmeye Etkileri ve GAP Projesi Örneği” tez konulu doktorasını tamamladı. Adak, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Kapsamında GAP İdaresi ile birlikte sürdürülen Eko-Kent Planlama Projesi'nde danışman, kamu ve özel sektörde uzman ve yönetici olarak çalıştı. 2013 yılında atandığı Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcılığı görevinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığı ve aynı zamanda IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı olarak görev yaptı. 2019 yılı Aralık ayından itibaren Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.