AHMET AKİF DAĞ / Ödeme Koordinatörü

AHMET AKİF DAĞ

Erciş’te doğdu. İlköğrenimini Van’da, Ortaöğrenimini Kayseri’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünden dereceyle mezun oldu. Yüksek Lisansına Ankara Üniversitesi SBE İktisat Anabilim dalında devam etmektedir. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümünü bitirdi. 2012 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna Uzman olarak atandı. Kurum Merkez Teşkilatı Proje Yönetimi Koordinatörlüğünde Başvuru Analiz Uzmanı ve Pazar Araştırması Uzmanı olarak Ankara İl Koordinatörlüğünde ise Yerinde Kontrol Uzmanı olarak çalıştı. IPARD II (2014-2020) Programının yazım çalışmaları kapsamında 2012-2014 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığında görevlendirildi. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programının (IPARD II) yazım çalışmaları, AB Komisyonu ile müzakereler ve bu kapsamda Türkiye’nin kırsal kalkınmasına ivme kazandıracak olan desteklerin planlanmasında görev aldı.

Ülkemizdeki tüm teşvik programlarının incelenip ekonomik etki analizinin yapılması ve genel yatırım teşvik sistemi ile ilgili konular kapsamında bir süre Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanlığı uhdesinde yapılan çalışmalarda Uzman olarak katkı sağladı.

1 Ocak 2020 tarihi itibariyle TKDK Ödeme Koordinatörü olarak atanmıştır.

Edebiyat ve sanatla ilgilenmektedir. İlk şiirleri Dergah, Varlık, Lacivert, Edebiyat Ortamı, Merdiven ve Sincan İstasyonu gibi edebiyat dergilerinde yayımlandı.

Bir süre köşe yazarlığı ve Bakanlık metin yazarlığı yaptı. 2011 yılında Camgöz Kitap tarafından yayımlanan Yetmeyen Sevgiler adlı bir şiir kitabı bulunmaktadır. Ayrıca Hattat Fahri Deniz’den güzel yazı sanatı olarak bilinen Kaligrafi sanatında uzun süren eğitimlerini alıp, tamamlamıştır.
Profesyonel Kaligrafi sanatçısıdır. Evli olan Dağ, İngilizce bilmektedir.