Video

Detay

Süt İşleme Tesisi Modernizasyon Projesi

IPARD programı kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun sözleşme imzaladığı bazı projelere ait başarı öyküleri

Paylaş: