Video

Detay

Süt Hayvancılığı İşletmesi Projeleri

IPARD programı kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun sözleşme imzaladığı bazı projelere ait başarı öyküleri

Paylaş: