Özgeçmiş

Finansman Genel Koordinatörü

MAHMUT KARDAŞ

1975 yılında Adana’da doğdu. Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 1998 yılında tamamladı. Yüksek lisans öğrenimine Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde devam etmektedir. 1998 yılında Maliye Bakanlığı’nda başladığı memuriyetini; 2008 yılına kadar Vergi Müfettişi, 31.12.2011 tarihine kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’nde Dış İlişkiler Dairesi Başkanı, Ekim 2012- Şubat 2013 döneminde aynı Genel Müdürlükte Vakıf Hizmetleri Dairesi Başkanı, Şubat 2014- Ocak-2015 döneminde de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanı olarak sürdürdü. Asıl kadrosu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakanlık Müşaviri olan Kardaş, 06.01.2015 tarihinde Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. 11.01.2016 tarihi itibariyle Kurumumuzda Finansman Genel Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. İyi derecede İngilizce ve Arapça bilen Kardaş, 3568 sayılı SM SMMM ve YMM Kanunu kapsamında yeminli mali müşavirlik yapma yetkisine sahiptir.