Stratejik Plan

TKDK 2017-2021 Dönemi Stratejik Planı

Görüntüle

Vizyonumuz

Türkiye’nin kırsal kalkınmasında öncü, güçlü kurumsal kapasitesiyle yenilikçi, ulusal ve uluslararası alanda saygın ve güvenilir bir ödeme ajansı olmak.

Misyonumuz

Ulusal kalkınma plan ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde, kırsal kalkınma programlarını etkin bir şekilde uygulayarak, ülke genelinde sürdürülebilir kırsal kalkınmaya katkı sağlamak.

Temel İlkeler

- Güvenilirlik
- Tarafsızlık
- Şeffaflık
- Kalite
- Paydaş odaklılık
- Yönlendiricilik ve Öncülük
- Yenilikçilik

Amaçlar

Amaç 1. Ulusal ve uluslararası kaynaklardan sağlanan kırsal kalkınma fonlarının tamamının sürdürülebilirlik kriterleri ve AB standartları çerçevesinde etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
Amaç 2. IPARD II Programı kapsamında yer alan bütün tedbirlerin bütçe kullanım yetki devrini almak ve sürekliliğini sağlamak.
Amaç 3. Ulusal ve uluslararası düzeyde kurumsal tanınırlığı artırmak.
Amaç 4. Hızlı, etkin ve güvenilir hizmet sunmak için kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.