Örnek Yatırım

  • Röportaj: Mustafa Kemal AKSOY
  • Faydalanıcı: Raz Gıda ve Tarım Ürünleri Ltd.Şti.
  • Yatırım Yapılan Sektör Adı: Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
  • Yatırımın Yapıldığı İl/İlçe/Köy: Şanlıurfa/Merkez
  • Yatırımın Toplam Bütçesi: 2.911.403,92 ₺
  • Destek Oranı:50
  • IPARD Hibe Desteği:1.222.390,66 ₺
  • Yatırım Süresi:2 Ay 18 Gün
  • Şehir:Şanlıurfa

Röportaj:

Y atırımın yeri olan Şanlıurfa, gerek verimli toprakları, gerek iyi tarıma uygun altyapısı, gerekse son yıllarda gelişen sulama politikalarıyla Türkiye’de tarımsal kalkınmaya öncülük edecek parlayan bir yıldız durumundadır. Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun hibe destekleriyle yapılan nar işleme ve atmosfer kontrollü soğuk hava depolarında saklama işlemleri Avrupa Birliği’nin GLOBALGAP gıda standartlarına da uygun olduğundan, başta AB pazarları olmak üzere birçok ülkeye ihracatta firmaya avantaj sağlayacak duruma gelmeyi planlıyoruz.

Paylaş: