Örnek Yatırım

  • Röportaj: Necati COŞGUN
  • Faydalanıcı: Necati COŞGUN
  • Yatırım Yapılan Sektör Adı: Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
  • Yatırımın Yapıldığı İl/İlçe/Köy: Amasya / Suluova / Kazanlı Köyü
  • Yatırımın Toplam Bütçesi: 1.244.949,88 ₺
  • Destek Oranı:60
  • IPARD Hibe Desteği:731.000,99 ₺
  • Yatırım Süresi:8 Ay 24 Gün
  • Şehir:Amasya

Röportaj:

S uluova’da farklı köylerde bulunan ahırlarda gerçekleştirdiğim faaliyetimi, TKDK desteğiyle kurduğum 250 başlık tek bir işletmede bir araya toplamış oldum. Bu sayede AB standartlarında, daha modern ve sorunsuz bir işletmeye sahip oldum. Yeni işletmemde eski işletmemdeki hatalı uygulamalardan kaçınarak çevre şartlarını iyileştirdiğimizden dolayı, bakım ve işçilik kolaylaştı; giderler azaldı verimliliğimiz arttı.

Paylaş: