Örnek Yatırım

  • Röportaj: Hakan İKİKAT
  • Faydalanıcı: Naturel Tarım Hay.San.ve.Tic.A.Ş.
  • Yatırım Yapılan Sektör Adı: Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
  • Yatırımın Yapıldığı İl/İlçe/Köy: Tokat/Turhal/Necip
  • Yatırımın Toplam Bütçesi: 2.908.928,16 ₺
  • Destek Oranı:65
  • IPARD Hibe Desteği:1.433.680,27 ₺
  • Yatırım Süresi:3 Ay 15 Gün
  • Şehir:Tokat

Röportaj:

Ş irketimiz, muhtelif sektörlerde hizmet vermektedir. Büyükbaş besi sığırı yetiştiriciliği ise uygun arazilerimizin olması ve yoğun anlamda ilgi duymamız nedeniyle şirketimizin hâlihazırda iştigal ettiği bir sektördü. Şirket adımızda hayvancılık olmasına rağmen, küçük çaplı ve hatta hobi denilebilecek ölçüde bu iş ve işlemleri yürütmekteydik. IPARD programı ve TKDK hibe destekleri vasıtasıyla hobimizi, şirketimizin ana çalışma kalemlerinden biri haline getirme fırsatı yakaladık. Bu şekilde, çok modern bir besi ahırı ve müştemilatı ile gerekli diğer donanımlarına sahip olduk. Sonuç olarak şirketimiz, Avrupa Birliği standartlarında kırmızı et üretimi gerçekleştiren ve bu alanda da söz sahibi olan bir konuma ulaşma başarısını elde etmiş oldu.

Paylaş: