Örnek Yatırım

  • Röportaj: Kamal BOZKURT
  • Faydalanıcı: Kamal BOZKURT
  • Yatırım Yapılan Sektör Adı: Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
  • Yatırımın Yapıldığı İl/İlçe/Köy: Ardahan / Hanak / Güneşgören Köyü
  • Yatırımın Toplam Bütçesi: 76.081,00 ₺
  • Destek Oranı:50
  • IPARD Hibe Desteği:38.040,50 ₺
  • Yatırım Süresi:2 Ay
  • Şehir:Ardahan

Röportaj:

I PARD yatırmından önce yerleşik arıcılık yaptığımdan, kovanlarımı tek bir bölgede konaklatıyordum. Bu durum balın ham maddesi olan çiçek öz sularının kısa sürede tükenmesine ve ticari amaçla üretmekte olduğum arı ürünlerinin düşük miktarlarda olmasına neden oluyordu. Yatırımım kapsamında aldığım traktör ve kapalı römork sayesinde kovanlarımı bal akımının en yüksek olduğu bölgelere nakletmeyi ve kovan başına aldığım bal miktarını 3 katı gibi ciddi oranda artırmayı, aynı zamanda ana arı üretimi faaliyetlerimi yerleşik arıcılığa oranla 2 kat daha fazla yaparak işletme kapasitemi genişletmeyi düşünmekteyim. Yatırım kapsamında aldığım 300 adet ana arı çiftleştirme kutusu ile ana arı üretim faaliyetlerimi olabildiğince genişletme imkanı bulmayı, il içine ve dışına, hatta ilerleyen zamanlarda yurt dışına Kafkas ırkı ana arı satma fırsatını da yakalamayı hedeflemekteyim.

Paylaş: