Örnek Yatırım

  • Röportaj: İlhami EKİNCİ
  • Faydalanıcı: İlhami EKİNCİ
  • Yatırım Yapılan Sektör Adı: Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
  • Yatırımın Yapıldığı İl/İlçe/Köy: Giresun/Şebinkarahisar/Yaycı Köyü
  • Yatırımın Toplam Bütçesi: 84.800,00 ₺
  • Destek Oranı:50
  • IPARD Hibe Desteği:42.400,00 ₺
  • Yatırım Süresi:14 Gün
  • Şehir:Giresun

Röportaj:

Ü lkemizde gün geçtikçe büyüyen bir sektör haline gelen bal üretimi alanında çok verimli ve flora bakımından zengin bir yer olan Şebinkarahisar bölgesinde yürütmekte olduğum arıcılık faaliyetini daha profesyonel bir şekilde yapmak için IPARD Programından destek aldım. Bal üretiminde aldığım kovanlar ile kapasitemi arttırdım. Ayrıca üretim aşamasında kovanların taşınması ve konaklama sorunlarımı da çözmek için traktör, römork ve karavan aldım. Amacım eskiden ürettiğim ürünün çok üzerinde bir bal üretimi yaparak mevcut talebi karşılayabilmektir.

Paylaş: