Örnek Yatırım

  • Röportaj: Hüsamettin ÇATAK
  • Faydalanıcı: Hüsamettin ÇATAK
  • Yatırım Yapılan Sektör Adı: Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
  • Yatırımın Yapıldığı İl/İlçe/Köy: Tokat/Turhal/Kalaycık
  • Yatırımın Toplam Bütçesi: 26.280,00 ₺
  • Destek Oranı:50
  • IPARD Hibe Desteği:13.015,00 ₺
  • Yatırım Süresi:3 Ay 15 Gün
  • Şehir:Tokat

Röportaj:

İ şletmemin bulunduğu bölgede, yoğun bir şekilde polikültür tarım yapılmaktadır. Bu çok çeşitli tarımsal üretim kapsamında, bugüne değin kendi ihtiyacımız dışında tıbbi aromatik bitkileri ekmeyi ve ekonomik anlamda yetiştirmeyi düşünmemiştim. IPARD Programı hibe destekleri sayesinde bu yönde bir çalışma yapmaya ve reyhan üretimine karar verdim. Bu kapsamda birer adet römork, yaylı tırmık ve rotovatör desteğinden faydalandım. Projemle birlikte, tarımsal üretim kalemlerime ve daha da önemlisi aile bütçeme, ekonomik katkısı çok yüksek olan bir yenisini eklemiş oldum. Ayrıca, çevremdeki komşularıma da yeni ve örnek bir gelir kapısı yolunu açmış oldum.

Paylaş: