Örnek Yatırım

  • Röportaj: Havva DURMAZ
  • Faydalanıcı: Havva DURMAZ
  • Yatırım Yapılan Sektör Adı: Kırsal Turizm
  • Yatırımın Yapıldığı İl/İlçe/Köy: Kahramanmaraş/Merkez/Ilıca Kasabası
  • Yatırımın Toplam Bütçesi: 950.264,19 ₺
  • Destek Oranı:50
  • IPARD Hibe Desteği:427.293,26 ₺
  • Yatırım Süresi:4 Ay 25 Gün
  • Şehir:Kahramanmaraş

Röportaj:

I lıca kasabası yıllardır mevcut turizm tesisleri ile turizm alanında hizmet vermektedir. Gerek sıcak su kaynakları gerekse doğal güzellikleri ile her zaman bir cazibe merkezi olmuştur. Bu özellikleri ile ön plana çıkan Ilıca kasabasında AB standartlarında turizm tesisi bulunmamaktaydı. Bu nedenle AB standartlarına uygun yeni bir butik otel projesi yapımına karar verdik. TKDK’nın bu alanda hibe verdiğini öğrendik. Projemizi hazırlayarak Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğüne verdik. TKDK’nın projemizi kabul etmesinden sonra 5 ay gibi kısa bir zamanda AB standartlarında bir tesisi hazır hale getirdik. TKDK bize inşaat ve makine-ekipman alanında %50 oranında hibe verdi. Kısa sürede verilen hibe ile yaptığımız tesisimiz Ilıca bölgesinde yatırım yapmak isteyen turizmcilere örnek teşkil etti. Ilıca bölgesinde turizm anlayışını geliştiren bir tesis olarak butik otelimiz büyük beğeni kazandı. IPARD Programı kapsamında TKDK’nın verdiği bu hibelerin yatırımcılar için büyük bir fırsat oluşturduğunu, tüm yatırımcıların bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. IPARD ile AB standartlarında tesislerin vücuda getirilmesi ülkemiz için büyük kazanımları da beraberinde getirecektir. TKDK ailesine teşekkürlerimizi sunar, gelecekte de proje başvurusunda bulunacağımızı belirtmek isterim.

Paylaş: