Örnek Yatırım

  • Röportaj: Hasan Fehmi GÜRCÜOĞLU
  • Faydalanıcı: Hasan Fehmi GÜRCÜOĞLU
  • Yatırım Yapılan Sektör Adı: Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
  • Yatırımın Yapıldığı İl/İlçe/Köy: ORDU/ÇAYBAŞI
  • Yatırımın Toplam Bütçesi: 1.149.294,07 ₺
  • Destek Oranı:65
  • IPARD Hibe Desteği:712.102,67 ₺
  • Yatırım Süresi:5 Ay 1 Gün
  • Şehir:Ordu

Röportaj:

B ölgede etlik tavuk yetiştiriciliği yapan işletme sayısının yok denecek kadar az olması var olan işletmelerin de çoğunun eski barınaklar şeklinde düşük kapasiteli ve kayıt dışı üretim yapması, etlik tavuk üretiminin yetersiz oluşu bölgede etlik tavuk yetiştiriciliği yapan modern kümeslerin arttırılması gerektiğini göstermektedir. Bu fikirden yola çıkarak daha önceden yapmış olduğum kümes faaliyetlerini teknoloji ile donatılmış daha modern daha hijyenik bir tesiste devam ettirmek istedim. Yaptığım araştırmalar neticesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun hayvancılık sektörüne olan desteğinden haberdar oldum. Söz konusu yatırım kapsamında yetiştirilen etlik piliçlerin pazarlanması için gerekli ön çalışmaları yaptım ve projemi sundum. TKDK'ya yaptığı desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.

Paylaş: