Örnek Yatırım

  • Röportaj: Zuhal YALÇIN
  • Faydalanıcı: YALÇIN GIDA İTH. VE İHR. SAN. LTD. ŞTİ.
  • Yatırım Yapılan Sektör Adı: Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
  • Yatırımın Yapıldığı İl/İlçe/Köy: ORDU/FATSA
  • Yatırımın Toplam Bütçesi: 1.819.109,00 ₺
  • Destek Oranı:65
  • IPARD Hibe Desteği:993.611,13 ₺
  • Yatırım Süresi:4 Ay 24 Gün
  • Şehir:Ordu

Röportaj:

B u proje kapsamında temeli hayvancılığa dayanan AB standartlarına uygun, modern makinelerle, sterilize edilmiş ortamlarda, endüstriyel metotlara dayalı, verimi yüksek 120 baş süt sığırı tesisi kurmayı amaçlamaktayız. Bölgemizde sığır yetiştiriciliği söz konusu olduğunda meradan yararlanma düzeyinin oldukça düşük, yem bitkileri üretiminin sınırlı olduğu kabul edilmekte ve bu husus sığır yetiştiriciliği için temel olumsuzluk olarak görülmektedir. Süt hayvancılığı yapılan işletmelerin büyük bir kısmında barınaklar olumsuz koşullara sahiptir. Bağlı ve kapalı ahırların geleneksel olduğu Türkiye de ahırlar genellikle karanlık ve havasızdır. Ahırların kötü koşullara sahip olması, bir yandan da büyük ölçüde sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur.Bütün bunlar göz önüne alındığında; hayvancılığın, süt ve süt üretiminin geliştirilmesi, kalkındırılması, AB standartlarında modern tarımın yapılması, rekabet gücünün ortaya çıkması hedeflenmektedir. IPARD kapsamında sağlanan destek ile birlikte AB koşullarında daha sağlıklı, hijyenik koşullarda, eğitimli personellerin olması, insanlarımızın sağlıklı ve dengeli beslenmesi, hayvancılığa bağlı sanayinin gelişmesi, kırsal alanda istihdamın arttırılması, kalkınmada öncelikli yörelerin gelişmesi, tarımda verimliliğin arttırılması amacıyla bu tesisi kurmak istemekteyiz.

Paylaş: