Örnek Yatırım

  • Röportaj: Cemil SAYILGAN
  • Faydalanıcı: Cemil SAYILGAN
  • Yatırım Yapılan Sektör Adı: Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
  • Yatırımın Yapıldığı İl/İlçe/Köy: Muş/Hasköy/Ortanca Köyü
  • Yatırımın Toplam Bütçesi: 654.613,04 ₺
  • Destek Oranı:65
  • IPARD Hibe Desteği:424.540,00 ₺
  • Yatırım Süresi:3 Ay 5 Gün
  • Şehir:Muş

Röportaj:

M evcut işletmem modern üretim tesisi olarak kullanmam için bazı eksikleri vardı. Elde ettiğim hayvan gübresini uygun şartlarda depolayamıyordum. Bu hem köy sakinlerine rahatsızlık veriyor hem de işletmem için büyük kazanç sağlayacak gübre satışından az gelir elde edebiliyordum. Bunun önüne geçmek için IPARD Programı kapsamında işletmemi modernize etmeye karar verdim. Traktörümü yenilerken işletmemde eksik olan birçok makine ekipmanı da işletmemin bünyesine kattım. AB standartları da bir gübre çukurunun yanı sıra revir ve karantina bölgeleri yaptım.

Paylaş: