Örnek Yatırım

  • Röportaj: Ali ALTUN
  • Faydalanıcı: Alİ ALTUN
  • Yatırım Yapılan Sektör Adı: Kırsal Turizm
  • Yatırımın Yapıldığı İl/İlçe/Köy: Tokat/Sulusaray/Merkez
  • Yatırımın Toplam Bütçesi: 1.441.243,58 ₺
  • Destek Oranı:50
  • IPARD Hibe Desteği:463.557,24 ₺
  • Yatırım Süresi:4 Ay 20 Gün
  • Şehir:Tokat

Röportaj:

S ulusaray, Sebastapolis antik kenti üzerine kurulmuş bir yer ve sit alanı olduğundan önemli tarihsel mirasa ve birçok hastalığın çaresi kaplıcalara ve oldukça önemli yayla, akarsu, orman ve mesire alanlarına sahiptir. Ancak, bu yüksek kırsal turizm potansiyeline rağmen, gelen misafirlerine kalacak bir yer temin edemediğinden bu doğal varlıklarını yeterince kullanamamaktaydı. TKDK vasıtasıyla gerçekleştirdiğim projemle, hem ilçemize gelen misafirlerin konaklama sorunlarını gidermiş, bu vesileyle Türk Misafirperverliğini, sergileme imkânını bulmuş beraberinde de İlçemizin tanıtımına büyük oranda katkı sağlamış ve hem de kişisel bütçeme önemli ölçüde katkı sağlamış oldum.

Paylaş: