Örnek Yatırım

  • Röportaj: Ahmet AYKAÇ
  • Faydalanıcı: Ahmet AYKAÇ
  • Yatırım Yapılan Sektör Adı: Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
  • Yatırımın Yapıldığı İl/İlçe/Köy: Van/Mollakasım Köyü
  • Yatırımın Toplam Bütçesi: 1.771.669,96 ₺
  • Destek Oranı:60
  • IPARD Hibe Desteği:961.606,00 ₺
  • Yatırım Süresi:8 AY
  • Şehir:Van

Röportaj:

Ç ağımızda hayvancılığın geleneksel yöntemlerle karlı bir yatırım olmayacağı, artık modern tarıma geçme zamanının geldiği düşüncesiyle böyle bir yatırım yapmayı planlamıştık. Yapacağımız yatırım yüksek maliyeti ve içinde bulunduğumuz ekonomik durum bizi düşündürürken TKDK'nın sağladığı hibe programını duyduk ve başvurduk. Kurumunuzun hibe desteği sayesinde bugün çevreye ve diğer çiftçilerimize örnek oluşturabilecek bir tesise sahip olduğumuzdan TKDK ve çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunar, başarılarınızın devamını dileriz.

Paylaş: